Privind în tunel dinspre lumină

6 cadre: despre context

În mediul fotografic, cadru devine o nuanță în compoziția vizuală, iar influența sa este accentuată de context. Această stare de fapt devine evidentă atunci când reflectăm asupra "Efectului Kuleshov", un experiment cinematografic din anii 1910. Lev Kuleshov a montat același cadru al feței unui actor între secvențe diferite, evidențiind faptul că publicul atribuia feței diverse emoții în funcție de contextul în care figura. "Efectul Kuleshov" subliniază impactul puternic al contextului asupra interpretării vizuale.

În cadrul explorării mediului fotografic, alegerea filmului în locul fotografiei digitale devine o alegere conștientă în proiectul "6 Cadre despre Context". Prin adoptarea filmului, se renunță la instantaneitatea rezultatelor, adăugând o notă de anticipare și semnificație conceptuală procesului artistic.

Numerotarea cadrelor se aliniază cu marcajele de control de pe marginile filmului de format mediu, creând astfel o legătură între structură și materialitatea palpabilă a mediului. Acțiunea de panoramare a cadrului, păstrând perspectiva fotografică, poate fi asimilată cu un happening, abordând temporalitatea încorporată filmului.

Panoului publicitar gol drept subiect creează o tensiune cu cadrul fotografic în sine. Panoul publicitar este lipsit de scop. Aranjarea serială a cadrelor fotografice reconstruiește contextul în care panoul publicitar gol există fără a lăsa urme. În această poveste, contextul devine singurul factor explicativ pentru absența de substanță.

Cele șase imagini găsesc susținere vizuală în două compoziții adiționale, pe film de 35mm, urmând un stil serial similar. Aceste compoziții se suprapun pentru a forma cadrul panoului publicitar sau se juxtapun pentru a crea o imagine multi-perspectivală, amintind de abordarea cubistă. Prin acest limbaj vizual, "6 Cadre despre Context" propune publicului o analiză a interacțiunii dintre substanță, context și mediului fotografic.

Teodor Bădărău, 2019